PROPS

下载

Tutte le pose

 • Art. J250/A
 • Art. S228/A
 • Art. J314/A
 • Art. S273/A
 • Art. J312/A
 • Art. S270/A
 • Art. 390
 • Art. J314/AR
 • Art. S273/AR
 • Art. J249 HB
 • Art. S229 HB
 • Art. 714
 • Art. 3447/J - J314/B
 • Art. 3447/JR - J314/BR
 • Art. 515 - J312
 • Art. 516 - J312
 • Art. 405X - J312
 • Art. 504-J312
 • Art. 701
 • Art. 702
 • Art. GH6L
 • Art. GH6R
 • Art. GH5L
 • Art. GH5 R
 • Art. GH13L
 • Art GH13R
 • Art. GH13L
 • Art. GH13R
 • Art. GH14L
 • Art. GH14R
 • Art. GH14L
 • Art. GH14R
 • Art. GH12L
 • Art. GH12R
 • Art. FWH01R
 • Art. FWH01LX
 • Art. FWH01RX
 • Art. 402L
 • Art. 402R
 • Art. 701 L
 • Art. 701 R
 • Art. 407 L
 • Art. 407 R
 • Art. 252 L
 • Art. 341 R - 314 L
 • Art. 340 R
  Almax推出一系列集现代感和多功能为一体的男女式配件。黑色、象牙白和亚麻永恒的典雅,搭配黑色镜面电镀底座,打造深度诱惑的感觉。
  手掌、头部和足部配件在橱窗中有如静默无声的角色,却让您的橱窗展示如闪亮的星星般,令人无法回避。

  PROPS

  Almax推出一系列集现代感和多功能为一体的男女式配件。黑色、象牙白和亚麻永恒的典雅,搭配黑色镜面电镀底座,打造深度诱惑的感觉。
  手掌、头部和足部配件在橱窗中有如静默无声的角色,却让您的橱窗展示如闪亮的星星般,令人无法回避。

   mod. 4350

   * 大致尺寸

   Scarica scheda